Podmínky pro používání servisu a služeb imakDynamic

Tyto podmínky jsou vydány za účelem poskytování služeb elektronických komunikací a s tím souvisejících servisů a služeb, které poskytuje imakDynamic klientům.

Podmínky jsou vytvořeny jasně a bez dalších dodatků a specifikací. Jakékoliv jiné než standardní nastavení servisu a služeb je konzultováno individuálně a je závislé na posouzení imakDynamic. Klient nemá právo vyžadovat na imakDynamic nastavení svých servisů a služeb pokud je v rozporu s názorem imakDynamic. V případě, že máte nějaké najasnosti týkající se textu podmínek a jeho výkladu, prosíme kontaktujte nás pro bližší vysvětlení. support@imakdynamic.com

imakDynamic je obchodní značka společnosti imakDynamic UK Limited (níže označovaná "imakDynamic“), dodavatele internetových a souvisejících služeb, webhostingu, serverhostingu, hostingu virtuálních serverů technologii Virtuozzo, služby související s registrací a správou domén, vývojem zakázkového software a komplexní správou a provozem internetových obchodů.

Upozornění: Tyto podmínky by měly být čteny klientem před uzavřením závazné objednávky a to tak pečlivě, aby nedošlo k nejasnostem ve výkladu obsahu služby až po objednání servisu nebo služby podle podmínek. Tyto podmínky jsou čas od času doplněny a jejich aktuální verze je vždy k dispozici na veřejné části tohoto webu a rovněž v klientském účtu. Je na klientovi, aby se s nimi seznámil.

Zalogováním do svého účtu, odsouhlasením nebo aktualizací tohoto souboru je považováno za to, že klient tyto podmínky přijal, pokud nebude ze strany klieta učiněn krok vyvracející předchozí tvrzení.

© 2009 imakDynamic Ltd. All rights reserved.  |  Všechna práva vyhrazena   |  Osobní údaje  |  Obchodní podmínky  |  Powered by imakDynamic.com Web Hosting imakDynamic.com - Akceptujeme Paypal