Zásady ochrany osobních údajů v imakDynamic

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou vydány za účelem poskytování služeb elektronických komunikací a s tím souvisejících servisů a služeb, které poskytuje imakDynamic klientům.

Společnost imakDynamic pečlivě chrání vaše osobní údaje
Společnost imakDynamic se jako jeden z poskytovatelů služeb elektronických komunikací zavázala co nejúčinněji chránit osobní údaje svých zákazníků a návštěvníků svých webových stránek. Prostředkem k tomuto cíli je používání opravdu nejmodernějších technologií, aby jsme zajistili neustálé zlepšování svých nabízených služeb. Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Dodržujeme všechna pravidla a zákony. Jedním z nich je i zákon číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Pojem "osobní údaje" zahrnuje všechny informace, které umožňují nebo usnadňují identifikaci jakékoli osoby. Společnost imakDynamic zaručuje klientům, že striktně dodržuje zákony o ochraně osobních údajů. Veřejné website společnosti imaDynamic jsou přístupné návštěvníkům a to bez jakéhokliv poskytnutí osobních údajů.

Společnost imakDynamic a zabezpečení a kvalita údajů
imakDynamic udělá vše pro zabezpečení, aktualizaci a integritu vašich údajů, které jsou pro potřeby našich servisů a služeb uloženy v databázích imakDynamic. Přijali jsme odpovídající technická a bezpečnostní opatření v souvislosti s ukládáním citlivých údajů z platebních karet. Všechna primární zadání a akualizace dat platebních karet je zabezpečena SSL certifikátem s patřičným šifrováním přenosu dat. Personalizovaný SSL certifikát zabezpečuje, že komunikujete opravdu se serverem imakDynamic. Zašifrovaný přenos dat v síti nelze za použití běžných prostředků dále použít, tím se stává za bězných podmínek bezpečným.

Společnost imakDynamic dělá vše proto, aby veškeré požadované opravy vašich osobních údajů byly zaneseny co nejrychleji. Vaše součinnost v tomto procesu je nutná a děkujeme za ni. Velmi nám usnadňuje práci, že si sami přes svůj klientský účet aktualizujete osobní data, zejména pro správnou adresnou fakturaci servisu a služeb.

Ve společnosti imakDynamic jsou používané technologie souborů cookies a trasování webových služeb
Abychom mohli lépe plnit vaše požadavky na servis a služby monitoruje chování návštěvníků našich webů. Toto monitorování je prováděno zcela anonymně a nijak neomezuje vaše soukromí. Žádné údaje, kterými by bylo možné vás identifikovat neshromažďujeme. Soubory cookie jsou datové soubory ukládané webovým prohlížečem. Soubory cookie nám pomáhají nabídnout vám speciálně přizpůsobené nabídky v případě, že naše webové stránky v budoucnu znovu navštívíte. Soubory cookie i vložený kód nám poskytují statistické informace neosobního charakteru o návštěvnosti našich stránek, o době zobrazení jednotlivých stránek, o cestě, kterou uživatel procházel stránkami, údaje o nastavení displeje návštěvníků a jiné obecné informace. Chcete-li odmítnout soubory cookie, nastavte si odpovídajícím způsobem webový prohlížeč.

Společnost imakDynamic a technologie pro ochranu dat
Nové technologie nabízejí uživatelům větší možnost kontroly nad jejich osobními daty. Společnost imakDynamic vyvíjí maximální úsilí, aby poskytla vhodné možnosti ochrany všude tam, kde to charakter uchovávaných dat vyžaduje.

Společnost imakDynamic a bezpečnost dětí
Webové stránky společnosti imakDynamic neobsahují žádný obsah určený přímo dětem. Bez souhlasu rodičů by neměly děti odesílat na webové stránky společnosti imakDynamic žádné osobní údaje. Z tohoto důvodu doporučujeme všem rodičům, aby své děti poučili o bezpečném a zodpovědném používání osobních údajů.
© 2009 imakDynamic Ltd. All rights reserved.  |  Všechna práva vyhrazena   |  Osobní údaje  |  Obchodní podmínky  |  Powered by imakDynamic.com Web Hosting imakDynamic.com - Akceptujeme Paypal