3D CAD modelování

Konstrukční kancelář Imakdynamic nabízí řadu cenově výhodných služeb 3D modelování pro různé průmyslové oblasti. Jsme specialisté na CAD a můžeme vám pomoci svými zkušenostmi s vytvářením jednoduchých i složitých 3D modelů a návrhů pro velkou škálu použití.

Máme konstrukční tým, který může obětavě pracovat na vašem projektu, komunikovat s vámi, vytvářet návrhy a rychle provádět změny až do dosažení požadované kvality. Naše kvalifikované zdroje vám pomohou ušetřit spoustu času a nákladů.

Naše řešení pro 3D modelování a kreslení zahrnují.

 • Kreslení a modelování ve 3D CAD.
 • Vývoj a design 3D modelů plastových součástí.
 • Konstrukce plechových součástí včetně rozvinů.
 • Návrhy součástí pro CNC soustružení a frézování.
 • Vývoj a sestavení strojů a montážních skupin.
 • Detailování a výkresy sestav z vašich 3D modelů.
 • Převody PDF výkresů do 3D modelů.
 • Převod papírových 2D výkresů na 3D modely.
 • Výkresy pro podávání patentů a průmyslových vzorů.
 • Tvorba katalogů, katalogových listů a návodů k obsluze.
 • Přepracování, změna měřítka starších výkresů a převod do 3D.

Naše konstrukční kancelář podporuje pro import soubory (DWG, DXF, SAT, IGES, STEP, STL, VDA, 3D PDF, Parasolid, SolidWorks, CATIA, Creo, Inventor, NX, JT, ACIS ).

2D CAD kreslení

Podniky po celém světě se potýkají s všudypřítomnými problémy 2D kreslení, jako je nedostatek specializovaných odborníků na 2D kreslení, vysoké provozní náklady a problémy při správě a aktualizaci návrhů. Outsourcing služeb 2D kreslení profesionálnímu poskytovateli služeb, jako jsme my, vám umožní vypracovávat výkresovou dokumentaci, upřesňovat koncepty a návrhy bez závislosti na běžných kreslicích nástrojích.

Naše služby 2D kreslení v aplikaci AutoCAD zjednodušují proces kreslení a zlepšují komunikaci v rámci týmů a se zákazníky. To umožňuje snadné sdílení nápadů a podporuje efektivní spolupráci. Kromě toho poskytujeme možnosti přizpůsobení výkresů a šablon, což zajišťuje přehlednost a přesnost vašich projektů.

Mezi naše špičkové služby patří.

 • Převod starších papírových výkresů a projektů do 2D CAD.
 • Konverze zahraničních výkresů.
 • Převod PDF výkresů do AutoCAD DWG.
 • AutoCAD 2D kreslení strojírenských výrobních výkresů.
 • DXF výřezové šablony pro řezání laserem, vodou a 2D frézování.

Zvyšte přesnost svých návrhů pomocí našich služeb převodu 2D CAD. Vaše náčrty, plány nebo staré návrhy CAD převedeme na standardizované návrhy 2D CAD, čímž zajistíme konzistenci a přesnost vašeho projektu.

KONTAKT KONSTRUKCE

Rád Vám zodpovím vaše dotazy na služby naší konstrukce na emailu: imak@imakdynamic.com nebo na telefonu 530506138

Děkuji Ing. Marek Konečný

Konstrukce

V oboru strojírenské konstrukce se zabýváme vývojem součástí a strojů pro lehký průmysl. Jsme specialisté na vývoj plastových součásti pro spotřební průmysl a plechových konstrukcí pro obory manipulační a dopravní techniky.

Hledáte vhodného partnera pro konstrukci strojů a produktový design? Máte již hotové nápady a chtěli byste, abychom vám navrhli celý systém až po výrobu? Pak je pro vás společnost Imakdynamic tím správným partnerem. Naši zákazníci oceňují naše výrobní podklady a funkční analýzy. Nabízíme vám kompletní balíček vývoje, konstrukce a projektového řízení.

NÁVRHY SESTAV

Naše konstrukční kancelář vám navrhneme komponenty systému pro vaši sestavu podle potřeby.

Potřebujete kompletní návrh sestavy se všemi výrobními výkresy a vizualizacemi? Pak je pro vás konstrukční kancelář Imakdynamic tím správným partnerem! Naše konstrukce pro vás vytvoří kompletní strukturu těchto součástí a celého systému. Převezmeme za vás plánování sestavy a vytvoříme návrh dílu včetně všech datových listů a výkresů jednotlivých dílů. Obraťte se na nás a sdělte nám své specifické požadavky!

KONSTRUKCE DETAILů

Dodáváme flexibilní řešení na míru pro vaše požadavky na úpravu stávajících sestav.

Máte již hotový návrh sestavy, ale chybí vám některé detaily? Nebo byste rádi změnili jednotlivé komponenty? Pak vám můžeme pomoci! Ve společnosti Imakdynamic jsme odborníci na konstrukci jednotlivých strojírenských komponent a vytváříme řešení na míru, která jsou přizpůsobena vašim potřebám. Nakreslíme vám jednotlivé díly, porozumíme vzájemnému působení jednotlivých konstrukčních částí a zaručíme tak funkčnost vaší součásti.

NOVÉ KONSTRUKCE

Potřebujete pro svůj projekt ten správný nový stroj nebo montážní skupinu? Díky naší kreativitě, zkušenostem a vysokému povědomí o nákladech jsme vaším ideálním partnerem pro individuální návrh dílů.

Konstrukční kancelář Imakdynamic je vaším spolehlivým poskytovatelem služeb od návrhu až po výrobu. Společně s vámi rozvineme vaši myšlenku a naplánujeme váš strojírenský projekt. Od konstrukce a návrhu až po výpočet, provoz a optimalizaci – váš nový návrh je u nás v těch nejlepších rukou. Samozřejmostí je, že vždy dohlížíme na náklady a váš rozpočet.

KONSTRUKČNÍ NÁVRHY

Potřebujete navrhnout stroj v několika variantách nebo s několika možností obsluhy? Máme pro vás ty správné návrhy.

Ať už se jedná o přístup zdola nahoru nebo shora dolů – navrhneme pro vás různé varianty vašeho nového stroje nebo řady. Pomocí našich konstrukčních nástrojů, definujeme konfigurátory výrobků tak, abyste je mohli přímo přijmout a zpracovat. Obdržíte návrh varianty přizpůsobený vašim požadavkům.

TVORBY KUSOVNÍKŮ

Všechny součásti sestavy jsou přehledně uvedeny v seznamu dílů. Plně implementujeme vaše požadavky na strukturu seznamů dílů.

Oceňujete shodné postupy při tvorbě kusovníků? Pak vám rádi v Imakdynamic pomůžeme. Ať už se jedná o množstevní seznam dílů, strukturovaný seznam dílů nebo modulární seznam dílů – v závislosti na požadovaném výrobku se budeme přesně držet vašich požadavků.

KOORDINACE & ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Plánování, vývoj a design ve strojírenství

Plánování, vývoj a design ve strojírenství

Imakdynamic Project Management může na požádání působit jako externí projektový manažer ve strojírenství.

Úspěch vašeho projektu závisí na úzké koordinaci různých interních oddělení vaší společnosti a samozřejmě jsou často nutné konzultace s dodavateli nebo zákazníky. Tyto úkoly od vás rádi převezmeme.

Kontaktujte nás

Idealizace

Počáteční fází je vytvoření obecné představy o tom, jaký by váš produkt měl být. Zde je vždy užitečné provést brainstorming některých konceptů produktu podle potřeb vašich zákazníků, testování konceptů a průzkum trhu. Je nutné si stanovit  cílový trh, již existující produkty, funkčnost, analýzu SWOT a definovat v čem se váš produkt bude lišit od ostatních, určit si silné a slabé stránky produktu. Klient v této prvotní fázi sdělí své představy a designer své možnosti.

Skicování

Designer podle svých zvyklostí zachycuje myšlenky prvotních návrhů skicami, 2D layouty nebo i základními 3d modely pro představu klienta. Tato fáze je velmi důležitá pro další vývoj produktu. Je nutné také ověřit funkčnost, rozměrovou kompatibilitu a ergonomii. Skicování a konstrukční návrhy od ruky jsou nedílnou součástí vývoje jakéhokoliv výrobku a nelze ji časově uspěchat. V této fázi vstupuje na scénu i 2D CAD. Tato vývojová fáze následně šetří modelovací čas na vytvoření 3D modelu.

Fyzické modely

Nedílným pomocníkem při fázi vývoje nového produktu je fyzické modelování. Při výrobě tvarově složitých výrobků je nutné vytvořit model. Modely lze vytvářet pomocí modelářských technik a to buď jako hliněné modely nebo pěnové modely. Modely se vytvářejí z velké části ručně designerem. Pro vytvoření takového modelu je vyžadována značná zkušenost a zručnost. Při vývoji některých produktů lze využít i technika 3d tisku. Vytvořený model teprve ukáže, zda skutečně prvotní návrhy a skicy mají ty správné proporce a parametry. Teprve v této fázi má zákazník k dispozici zhmotněnou myšlenku a může vyhodnotit, zda se vývoj ubírá správným směrem. Díky fyzickým modelům lze často s úspěchem provést analýzy proveditelnosti, průzkum trhu i časový harmonogram dalšího vývoje.

3D modelování

Kvalitní modelování skutečného produktu v CAD je klíčovým předpokladem k úspěšnému výrobku. 3D modely jsou dnes již průmyslový standard. Parametrické modelování je proces se schopností změnit tvar geometrie modelu pomocí změny hodnoty daného parametru, který je nejčastěji reprezentován kótou. Historie vzniku modelu vám umožní kdykoliv snadno editovat parametry vysunutí, tažení, rotace, šablonování apod., pomocí kterých byl model vytvořen. Při parametrickém modelování se tvoří 3D model po jednotlivých částech, které na sebe funkčně navazují. Ze 2D skic s (vazbami a kótami), následně vytváříte jednotlivé 3D prvky, které jsou závislé na již vymodelovaných objektech. I složitý návrh lze potom ovládat i několika parametry.

Rendering

3D rendering je proces vytváření fotorealistického 2D obrazu z 3D modelů. 3D rendering je posledním krokem v procesu 3D vizualizace, který zahrnuje vytvoření modelů objektů, jejich otexturování a přidání osvětlení do scény. Software pro 3D vykreslování převezme všechna data spojená s 3D modelem a vykreslí je do 2D obrazu. Díky novým možnostem texturování a osvětlení může být tento 2D obraz k nerozeznání od skutečné fotografie, nebo může vypadat záměrně stylizovaně - to záleží na autorovi a cíli vizualizace. 3D rendering je ve skutečnosti závěrečnou fází procesu 3D vizualizace.

Konstrukce a tvorba dokumentace

Výrobní výkresy jsou i v dnešní době stále v mnoha odvětvích strojírenství nepostradatelnou dílenskou dokumentací. Konstrukční kancelář Imakdynamic tvoří výkresy přehledné a konzistentní. Zajistíme, že výkresy budou splňovat příslušné normy a budou reprezentovat vaší firmu navenek. Řezy, detaily, pozice, kusovníky, ... CAD z 3D modelu automaticky vytváří pohledy s kterými dále můžeme pracovat. Ze základního pohledu lze vytvořit promítnutý pohled, součást v řezu, detail součásti a další. Nedílnou součástí jsou pozice a potřebné kusovníky pro předání informací pro výrobu. Výkresy jsou okótovány v souladu s uvažovanou technologií výroby. Kompletní výkresovou dokumentaci je možné exportovat ve formátech DWG nebo DXF, ale také do dokumentu PDF.

Validace a testování

Jakmile je návrh schválen, nastává čas na validaci a testování nového produktu pro ujištění,  že vše bude fungovat podle předpokladů. I když navržený model vypadá skvěle, musí se zvážit možné problémy, které mohou nastat během realizace. Je nutné otestovat výrobek pomocí simulačních software s pomocí týmu nebo beta testerů. Konstruktéři v týmu vyhodnotí model v kontextu výsledků simulací a ověří správnost návrhu a proveditelnost výroby.

Prototyp

Cílem prototypu je zajistit, aby návrh fungoval v rukou uživatele. Hodnocení prototypu je jedním z nejjednodušších a nejlevnějších způsobů, jak získat zpětnou vazbu, než utratíte spoustu peněz za stavbu něčeho, co nemusí splňovat potřeby uživatelů. Pak byste museli vynaložit ještě více prostředků na úpravu. Vytvoření prototypu umožňuje zdokonalit koncepci produktu předtím, než je postaven a uveden na trh - šetří čas a peníze. Vytváření prototypů pomáhá návrhářům v každém kroku procesu návrhu, a to třemi konkrétními způsoby. Ověření prvních konceptů, usnadnění komunikace, zpřesnění funkcí a toků informací.

Výroba

Jakmile je výrobek plně otestován, je možné přejít k sériové výrobě. Ve skutečnosti může být výrobek po celou dobu své životnosti vylepšován a upravován, samozřejmě v závislosti na tom, o co se jedná. Jakmile je však vhodný pro daný účel, tj. plně funkční a v souladu s návrhem, je připraven jít na výrobní linku a vyrábět se ve větším množství. Je důležité si uvědomit, že hromadná výroba složitých nebo technických výrobků vyžaduje odborné znalosti a strojní vybavení, aby byla zajištěna správná úroveň kvality. Proto je spolupráce s inženýry jediným způsobem, jak zajistit, aby si váš výrobek při výrobě velkého množství zachoval potřebné vlastnosti.

PROVEDITELNOST & EFEKTIVITA

technická příprava výroby

technická příprava výroby

Konstrukční kancelář Imakdynamic se specializuje na přípravu výroby pro celou řadu výrobních strojírenských procesů od řezání součástí laserem, ohýbání plechů, řezání trubek a profilů, CNC obrábění až po vstřikování plastů a tváření plastů. Připravíme vám výrobu po technické stránce včetně dodání výrobní dokumentace. Zajistíme vám i výrobu u prověřených dodavatelů.

Naše řešení pro strojírenské výrobní procesy jsou navrženy tak, aby snižovaly množství odpadu a maximalizovaly produkci, čímž se zvyšuje udržitelnost i ziskovost v čase. Můžeme vám pomoci získat přístup k profesionálním výrobním procesům za zlomek nákladů a mnohem rychleji ve srovnání s jejich přímou dodávkou ve vlastní režii.

Laserové řezání

Laserové řezání je proces, při kterém se k řezání materiálů, jako je ocel, hliník a plast, používá laser. Tento proces je velmi přesný a umožňuje provádět složité řezy s minimálním odpadem materiálu. Můžeme vám poskytnout přístup k nejmodernějším zařízením pro laserové řezání a pomoci vám se všemi aspekty specifikace návrhu – až po dodání vašeho výrobku.

Ohýbání plechů

Ohýbání plechu je proces, při kterém se pomocí stroje ohýbá plech do požadovaného tvaru. Tento proces se běžně používá k výrobě dílů pro vozidla, spotřebiče a další výrobky. Naše služby v oblasti ohýbání plechů jsou navrženy tak, aby vám poskytly odborné dovednosti, které potřebujete a umožnily vám nákladově efektivně dodávat plechové výrobky na zakázku pro vaše podnikání.

Řezání trubek

Řezání trubek je proces, při kterém se pomocí stroje řežou trubky na míru, tvarové výřezy do trubek, potrubí nebo jiných dutých tvarů. Tento proces se běžně používá ve stavebnictví, automobilovém a leteckém průmyslu. Můžeme vám pomoci s přístupem k tak specializovaným službám řezání trubek flexibilně a na míru.

Cnc soustružení

CNC soustružení je proces, při kterém se pomocí rotačního pohybu součásti z polotovaru odděluje třískovým obráběním materiál do tvaru hotového výrobku. Tento způsob výroby vyžaduje odbornost jak z hlediska návrhu součásti tak i technické přípravy výroby. Máme dlouholeté zkušenosti a přístup k potřebným technologiím a můžeme vám výrobu připravit a součásti vyrobené CNC soustružením dodat.

Cnc frézování

CNC frézování je proces, při kterém se z polotovaru odebírá rotačním pohybem nástroje materiál do tvaru hotového výrobku. Tento proces se používá zejména ve výrobě nástrojů v automobilovém a leteckém průmyslu. Naše služby v oboru frézování spočívají v přípravě výrobní dokumentace a zajištění proveditelnosti tvarově složitých dílů.

Vstřikování plastů

Vstřikování plastů je proces, při kterém se do formy vstřikuje plastová tavenina. Tato tavenina vyplňuje dutinu formy a po ochlazení je vyjmut hotový výrobek ve tvaru dutiny. Naše služby spočívají ve vývoji a konstrukci takto vytvořené plastové součásti a v konstrukci a dodání hotové formy. Můžeme vám poskytnout kompletní servis od návrhu až po hotový výrobek.